Trzciana 140,
36-071 Trzciana

Telefon: 17 85 14 095

Niedokończone Msze Wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej

Informacje o wystawie i prelekcji

Nazwa wystawy:

„Niedokończone Msze Wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” (wystawa została przygotowana przez: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie, Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UCRAINICUM oraz Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie).

Wystawa opowiada o tragicznym wycinku historii Narodu Polskiego, opowiada o okrutnych, dramatycznych wydarzeniach, które rozegrały się na Wołyniu w 1943, a swój początek miały w drugą niedzielę lipca, 1943 roku (Krwawa Niedziela na Wołyniu, 11 lipca 1943). Ukraińska Powstańcza Armia zaatakowała katolickie świątynie. Ginęli zgromadzeni w świątyni wierni i duchowni. Wspominając kapłanów, którzy okrutną śmiercią zakończyli życie, powstała wystawa "Niedokończone msze wołyńskie." Na wystawie przedstawiono sylwetki osób duchownych, które zginęły w tym tragicznym dniu.

Kiermasz książki:

Wystawie i prelekcji towarzyszy kiermasz książki. Można będzie nabyć książki o ludobójstwie Polaków przez OUN-UPA na Wołyniu i Kresach Wschodnich.

Tytuł prelekcji:

„Wołyń’43: Walka o pamięć – walka Polskę. W 80-rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej (Galicji Wschodniej) i na Lubelszczyźnie”.

Autor prelekcji:

Prof. nadzw. dr hab. Adam Kulczycki – wykładowca akademicki, działacz i publicysta kresowy, prezes Instytutu Dziedzictwa Kresowego im. Ugody Hadziackiej, prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresów im. red. ppor. Lubomira Radłowskiego w Rzeszowie, Honorowy Redaktor Naczelny „Gazety Parlamentarnej”.

Nota o autorze:

Prof. nadzw. dr hab. Adam Kulczycki, wykładowca akademicki, działacz i publicysta kresowy, prezes Instytutu Dziedzictwa Kresowego im. Ugody Hadziackiej, prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresów im. red. ppor. Lubomira Radłowskiego w Rzeszowie, Honorowy Redaktor Naczelny „Gazety Parlamentarnej”:

Inicjator i współtwórca (wspólnie między innymi z dr hab. Włodzimierzem Osadczym, prof. KUL-u, dr. Ryszardem Gajewskim z Lublina, dr Renatą Pomarańską z Rzeszowa) Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie, w którym przez wiele lat pełnił funkcję I wiceprezesa. Aktualnie prezesuje Instytutowi Dziedzictwa Kresowego im. Ugody Hadziackiej i Instytutowi Pamięci i Dziedzictwa Kresów im. red. ppor. Lubomira Radłowskiego
w Rzeszowie. Profesor Uniwersytetu w Strasburgu. Pracownik dydaktyczny na Uniwersytecie w Strasburgu i badawczy w Laboratorium „Dynamiques Européennes” Uniwersytetu w Strasburgu. Doktor habilitowany z zakresu socjologii – pracy socjalnej (Francja). Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii stosunków etnicznych (Rzeszów) oraz doktor teologii biblijnej (Francja). Absolwent między innymi: Université de Reims Champagne-Ardenne, Instytutu Katolickiego w Paryżu, Instytutu Wschodniego w Rzymie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył również studia z filozofii klasycznej i współczesnej w UAM w Poznaniu oraz studia językowe na Uniwersytecie Champagne-Ardennes w Reims (Francja).

Wykładowca akademicki, doświadczony dydaktyk, dziennikarz, redaktor. Autor wielu publikacji naukowych oraz artykułów, współpracował z licznymi jednostkami edukacyjnymi w charakterze nauczyciela, adiunkta, pełnomocnika, rzecznika prasowego czy starszego wykładowcy. Jego zainteresowania naukowe oscylują między innymi wokół socjologii stosunków etnicznych, socjologii migracji, socjologii regionu, socjologii religii, pracy socjalnej, resocjalizacji, bezpieczeństwa wewnętrznego czy antropologii kulturowej i etyki społecznej.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń, w tym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał stypendium naukowe we Francji. Jest absolwentem wielu kursów, ukończył również specjalistyczne studia prawnicze w Rzymie.

Posługuje się biegle językiem francuskim, ukraińskim i włoskim. Komunikatywnie językiem niemieckim i angielskim.

Zainteresowania: historia najnowsza, polityka wschodnia (Ukraina, Rosja, Białoruś), kultura francuska, podróże, folklor, muzyka, teatr, piłka nożna, kolarstwo.

Jest członkiem kolegiów redakcyjnych kilku czasopism naukowych.