Trzciana 140,
36-071 Trzciana

Telefon: 17 85 14 095

Sakrament chrztu
Czy wiesz, że:

1 Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00.
2 Wolę ochrzczenia dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.
3 Do kancelarii parafialnej należy zabrać następujące dokumenty i dane:
  • akt urodzenia dziecka,
  • pełne dane rodziców i chrzestnych dziecka (imię i nazwisko, imiona rodziców i nazwisko rodowe, rok i miejsce urodzenia urodzenia, dokładny adres zamieszkania, data ślubu, itp.)
  • rodzice chrzestni - jeżeli nie są mieszkańcami naszej parafii, zaświadczenie od swojego księdza proboszcza, że są ludźmi wierzącymi i praktykującymi.
4 Pamiętajmy wybierając rodziców chrzestnych, że do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • ukończył szesnaście lat,
  • jest katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą
  • i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić oraz jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.
Inne uzgodnienia z Ks. Proboszczem w Kancelarii Parafialnej od poniedziałku do piątku po Mszy Św. Wieczornej.