Trzciana 140,
36-071 Trzciana

Telefon: 17 85 14 095

Przez sługę Bożą Rozalię Celakównę Pan Jezus w 1930 roku przekazał wezwanie, by Polska jako pierwsza dokonała Aktu Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przy udziale władz państwowych i kościelnych. Od spełnienia tego warunku Pan Jezus uzależnił ocalenie Polski od zagłady oraz innych narodów na świecie.
Stolica Apostolska toczy proces beatyfikacyjny Rozalii Celakównej, która zmarła w 1944 r., natomiast realizację Dzieła Intronizacji w Polsce rozpoczął 25 lat temu śp. O. Jan Mikrut – redemptorysta. Opracował on szczegółowy plan realizacji życzenia Pana Jezusa, aby ratować Polskę i świat.

W całej Polsce powstały wspólnoty, które działają dla tej Najważniejszej Sprawy. W naszej diecezji rzeszowskiej odpowiedzialnym kapłanem za Dzieło Intronizacji NSPJ jest obecnie ks. Janusz Podlaszczak z kościoła pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie. Animatorzy diecezjalni pod kierunkiem p. Zofii Sowy z katedry rzeszowskiej czuwają nad organizacją poszczególnych grup parafialnych.

W Trzcianie modlitwy rozpoczęły się 6 lat temu, jednak od 2 lat modlitwy prowadzone są zgodnie ze ściśle określoną procedurą nakazaną przez samego założyciela śp. o. Jana Mikruta.

Do wymogów należą:

 1. Raz w tygodniu adoracje wynagradzające NSPJ przy wystawionym Najświętszym Sakramencie trwające nie krócej jak 1 godz. (wymóg Pana Jezusa przekazany Rozalii).
 2. Modlitwy prowadzone są zgodnie z przygotowanymi tekstami przez animatorów ogólnopolskich, przeplatane śpiewem i uwielbieniem.
 3. Modlitwy w parafiach prowadzą wspólnoty ludzi świeckich, którzy zostali do tego przyuczeni na specjalnych rekolekcjach ogólnopolskich i diecezjalnych. (W naszej parafii jest kilka osób, które w tych rekolekcjach uczestniczyły. )
 4. Co miesiąc odprawiane są msze św. składkowe (grupy modlącej się w parafii) o łaskę dokonania się Aktu Zawierzenia w danej parafii.
 5. Jeżeli grupa modlących się w danym kościele liczy sobie 15 osób, wówczas zgłasza się podanie o założenie wspólnoty (z konkretnym kandydatem lidera odpowiedzialnego za daną grupę) do ogólnopolskiej animatorki – Ewy Rokoszewskiej w Tarnobrzegu (nowa animatorka, ponieważ dawna liderka z Krakowa zmarła na KOVID). Podanie musi podpisać i przypieczętować ks. proboszcz oraz ks. opiekun.
 6. Powstanie wspólnoty jest warunkiem aby zorganizować parafialny Akt Zawierzenia.
 7. Akt Zawierzenia w danej parafii rzeszowskiej przeprowadza zaproszony na tę uroczystość ks. biskup Jan Wątroba, lub K.Górny.

Ogólnopolskim Duszpasterzem Wspólnot z ramienia Komisji Episkopatu Polski jest ks. bp Damian Muskus OFM.

Przygotowują się do Intronizacji NSPJ i modlą się od:

 1. Parafia św. Wojciecha w Błędowej Zgłobieńskiej (modlą się7 lat) jest zgłoszona ma proporzec.
 2. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lutczy (04,2014r.6 lat) jest zgłoszona, ma proporzec.
 3. Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu (04.2015 r.–5 lat) jest zgłoszona.ma proporzec.
 4. Parafia bł. Władysława Findysza w Rzeszowie (08.2014r.–6 lat) jest zgłoszona. Ma proporzec.
 5. Parafia Wszystkich Świętych w Zabierzowie (04.2015r.–5 lat) jest zgłoszona.
 6. Parafia Miłosierdzia Bożego w Palikówce (modlą się -3 rok) jest zgłoszona.
 7. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie -Zalesiu modlą się 8-lat ma proporzec.
 8. Parafia św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu (modlą się od 2014r.–6 lat).
 9. Parafia Świętego Mikołaja w Połomi(modlą się -3 rok).
 10. Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Budach Głogowskich 5 lat modlą się ma proporzec.
 11. Parafia Świętej Katarzyny w Sławęcinie (modlą się - 5 lat).
 12. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasnem - (modlą się - 4 lata) ma proporzec.
 13. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach (modlą się – 4 lata).
 14. Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Hermanowej (modlą się od 04.2011 r. –9 lat.
 15. Parafia Matki Bożej Niepokalanej i Św. Wawrzyńca w Trzcianie (modlą się – 4 lat).
 16. Parafia Św. Bartłomieja w Nienadówka.modlą się od września.
 17. Parafia Św. Jan Chrzciciela w Kupnie.modlą się od października.

W diecezji rzeszowskiej są parafie po Intronizacji NSPJ

 1. Parafia Chrystusa Króla w Rzeszowie-po Intronizacji NSPJ -2009 r.
 2. Parafia św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie-po Intronizacji NSPJ - 2009 r.
 3. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie po Intronizacji NSPJ – 2010 r.
 4. Parafia Matki B Częstochowskiej i Świętego Józefa w Lutoryżupo Intronizacji NSPJ – 2010 r.
 5. Parafia Świętej Trójcy w Głogowie Małopolskim-po Intronizacji NSPJ -2011 r.
 6. Parafia Opatrzności Bożej w Rzeszowie-po Intronizacji NSPJ 2014 r.
 7. Parafia św. Katarzyny w Tyczynie-po Intronizacji NSPJ - 2015 r.
 8. Parafia św. Judy Tadeusza w Rzeszowie - po Intronizacji NSPJ – 2015 r.
 9. Parafia Najświętszego Serca P J i Niepokalanego Serca N M P w Jaśle po Intronizacji 2016 r.
 10. Parafia Matki Bożej Królowej Świata w Jaśle NIEGŁOWICE po IntronizacjiNSPJ2017 r.
 11. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowiepo Intronizacji NSPJ 2017 r.
 12. Parafia Świętego Brata Alberta w Kolbuszowej. po Intronizacji NSPJ 2017 r.
 13. Parafia Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. po Intronizacji NSPJ 2017 r.
 14. Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej po Intronizacji NSPJ 2017r Trzy parafie Intronizacja NSPJ na 4 -7.06.2017r. (zakończenie w Kolegiacie).
 15. Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Strażowie-po Intronizacja 2017 r.
 16. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana w Rzeszowie - Załęże po IntronizacjiNSPJ 2017 r.
 17. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mazurach po Intronizacji NSPJ 2018 r.
 18. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu po Intronizacji NSPJ 2018 r.
 19. Parafia pw. Św.Walentego w Futomie (Archidiecezja Przemyska)
 20. Parafia św. Stanisława Biskupa w Boguchwale po Intronizacji NSPJ 2018 r.
 21. Parafia Świętej Trójcy w Czudcupo Intronizacji NSPJ – 2018r.
 22. Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Matysówce po Intronizacji NSPJ 2018 r.
 23. Parafia św. Wawrzyńca w Malawie po Intronizacji NSPJ 2018 r.
 24. Jarosław po Intronizacji 1998r. (Archidiecezja Przemyska) Rekolekcje 2 - 5.12. 2018 r.odnowienie Intronizacji w 20 rocznicę.
 25. Łańcut po Intronizacji 9 - 2.12. 2018r. (Archidiecezja przemyska) 26 – Parafia Przemienienia Pańskiego-Polana po Intronizacji 2008r. (Archidiecezja przemyska).

Apostołowała i nadzorowała w Archidiecezji przemyskiej oraz doprowadziła do Intronizacji NSPJ, diecezjalna animatorka Zofia Sowa z Rzeszowa. Rzeszów 28.11.2020 r.

Opracowała, animatorka Wanda Nowicka przy współpracy z diecezjalną animatorką Wspólnot Zofią Sową.

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu