Trzciana 140,
36-071 Trzciana

Telefon: 17 85 14 095

Prosimy o poprawną formację duchową osób noszących szkaplerz - w sprawach odpustu

1. Odpusty zupełne udzielone przez Stolicę Apostolską dla Bractwa Szkaplerznego dotyczą członków Bractwa Szkaplerznego, nie zaś osób, które przyjęły Szkaplerz w ramach indywidualnej pobożności maryjnej i nie są zrzeszone w Bractwie (zob. Obrzęd błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza N.M.P. z Góry Karmel, 1996, nr 18.9).

2. W związku z powyższym osobom noszącym Szkaplerz w ramach indywidualnej pobożności maryjnej bez zrzeszania się w Bractwie, nie przysługują odpusty zupełne z tytułu noszenia Szkaplerza. Warto jednak pamiętać, że „wierny, który z pobożną intencją posługuje się przedmiotem kultu (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), poświęconym należycie przez jakiegokolwiek kapłana, dostępuje odpustu cząstkowego” (Paweł VI, Konstytucja apostolska Indulgentiarum doctrina [1967], norma 17).

3. Przynależność do Bractwa Szkaplerz wiąże się z zamiarem brania udziału w spotkaniach Bractwa, jeśli tylko będzie to możliwe (zob. Obrzęd błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza N.M.P. z Góry Karmel, 1996, nr 18. . Nie jest zatem słuszne przyjmowanie w szeregi Bractwa osób, które nie mogąc z różnych względów z zasady uczestniczyć w tychże spotkaniach, chciałyby być członkami Bractwa dla możliwości zyskiwania odpustów zupełnych przewidzianych dla Bractwa. Wszyscy wierni mają dostęp do odpustów zupełnych, nawet każdego dnia, z tytułu bycia katolikami, zgodnie z postanowieniami prawa kościelnego.

4. Przywilej odpustów zupełnych brackich dotyczy Bractwa erygowanego.

Z serdecznymi pozdrowieniami i darem modlitwy
o. Włodzimierz Tochmański OCD,
prowincjalny moderator Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej)
członek Rady Programowej ORRK