Trzciana 140,
36-071 Trzciana

Telefon: 17 85 14 095

2019.02.10: Dzień Seniora

 

Oddanie Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych ChrześcijanJeśli jesteś źródłem dobrodziejstw,
ich owoce do ciebie wrócą. /Lie/


Trzciana, 10.02.2019 r.

Dzień Seniora obchodzony jest w Trzcianie gm. Świlcza – corocznie już od 1993r. -w okresie karnawału, w okolicach Dnia Babci i Dnia Dziadka. Uroczystościom przyświeca wspólny – młodych i starszych mieszkańców Trzciany cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc przeciwdziałanie wykluczeniu osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Organizatorami owego święta od samego początku byli: Szkoła Podstawowa w Trzcianie, Parafia Rzymskokatolicka w Trzcianie, Koło Gospodyń Wiejskich i Koło Parafialne „Caritas”. Od 2003 r. do grona organizatorów dołączyło się aktywnie obecne Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. z/s w Trzcianie i społeczne organizacje wiejskie: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, KGW. OSP, LKS i in. Każda coroczna uroczystość poprzedzona jest uroczystą Mszą św. w tutejszym kościele p/w św. Wawrzyńca i Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny. Patronat honorowy spełnia obecnie Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic.

 
Część oficjalna uroczystości

– Jest mi niezmiernie miło, bo witam Państwa w murach naszego Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Świlcza z/s w Trzcianie. Dziękuję w imieniu organizatorów za przyjęcie naszego zaproszenia i przybycie na tę niecodzienną i serdeczną uroczystość.” – tymi słowami dyrektor Adam Majka rozpoczął prowadzenie uroczystego wieczoru senioralnego. Wśród zaproszonych i gości byli: Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, ks. katecheta w SP Trzciana Damian Jacek, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Sławomir Miłek, młodzi, nowi samorządowcy Rady Gminy: Marcin Czech i Paweł Piela, który jest równocześnie prezesem OSP oraz sołtys wsi Kazimierz Łagowski. Przybyli przedstawiciele towarzystw kulturalnych i charytatywnych: Stanisława Rodzoń – przewodniczącą ”Caritas” parafii Trzciana, dyrektorzy Szkół i Przedszkoli: Zofia Smagała – dyr. PP. Grażyna Różańska - z-c dyrektora Szkoły Podstawowej, em. Zofia Draus długoletnia dyr. Zespołu Szkół w Trzcianie organizatorka kilkunastu spotkań senioralnych. Organizacje społeczne reprezentowali: Krystyna Stawarz- przewodniczącą KGW, Paweł Maciołek-prezes LKS oraz przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Okolicznościową przedmowę do wszystkich licznie zgromadzonych uczestników (ok. 230 osób) wygłosił wójt Adam Dziedzic.

- „Spotkaliśmy się dziś, łącząc kilka uroczystości w jedną: Dzień Babci, Dzień Dziadka i Dzień Seniora. Babcia, Dziadek, wszystkie osoby starsze to dla nas przewodnicy- mistrzowie, którzy dają nam wskazówki do tego, jak żyć (...) Pragniemy dziś oficjalnie podziękować za każde dobre słowo, radę, za bajki na dobranoc w dzieciństwie, opowieści, o Waszych czasach, ciepłe ciasto, pyszne obiady, wspólne spacery i długie rozmowy...Przepraszamy za to, że czasami bywaliśmy nieznośni, zbyt głośni. (...)

Troska o starszych jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka "Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa. Wtedy proste-, ,dziękujemy"- zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.” Bezinteresowność w dzisiejszych czasach jest czymś odświętnym, na dobrą sprawę - luksusowym. Rzadko kiedy stać nas na czyn, który nie ma w sobie nutki interesu własnego. A właśnie takie działanie, pozbawione kalkulacji, jest najpiękniejsze. Bowiem „tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia – prawdziwego poczucia warsztaty, szkolenia spełnienia.”Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać” drugą młodość” (...)

- Życzeniami serdecznymi i zaintonowaniem dla Wszystkich Seniorów pieśni – „hymnu” „Sto lat”, odśpiewanym na stojąco przez publiczność zakończył swe wystąpienie Wójt Gminy.

Okolicznościowe drugie przemówienie zaczęło się m.in. cytatem: W życiu ludzkim są pewne etapy. Jest dzieciństwo, jest młodość, jest wiek dojrzały i starość. Starość jest czcigodna i nie mierzy się jej liczbą lat, ale miarą starości jest życie bieżące serdeczne, rodzinne, nieskalane– mówiła w imieniu koła ”Caritas” przew. Stanisława Rodzoń.

(...) Każdy wiek rządzi się własnymi prawami, dlatego dziś, spotykamy się, by się również rozweselić, pośpiewać kolędy, porozmawiać i powspominać...młodość. Liczymy na Państwa poczucie humoru i wyrozumiałość. Śmiech to zdrowie, dlatego śmiejmy się! Zapraszam na część towarzyską spotkania po zakończeniu części artystycznej.

 
Koncert: „Młodzi – Seniorom”, 
czyli opowieść słowno - muzyczna o różnicach i podobieństwach pomiędzy młodszym i starszym pokoleniem współczesnego świata. 

Od ćwierćwiecza nieprzerwanie młodsi starają się uczcić życie starszych od siebie i bardziej doświadczonych piosenką, tańcem, wierszem, muzyką..

Tradycją i sukcesem spotkań jest to, że w program artystyczny angażują się uczniowie, rodzice, nauczyciele, członkowie ruchu amatorskiego nie tylko z Trzciany, ale i okolic. Warto przypomnieć chociażby takie znane spektakle ludowe m.in. jak: Herody, Szopkę z cyganami, Piekło – niebo, Kopydłowo, Herody w Karczmie u Żyda, Wilija itp.

Pierwsza część artystyczna w wykonaniu grup amatorskiego ruchu artystycznego zespołów istniejących w GCKSIR rozpoczęła się polonezem, z kolei „na ludowo” śpiewał chór i grał zespół instrumentalny. Tańce starej Warszawy i nowoczesne rytmy wcale nie przeszkadzały w miłym odbiorze występów artystów - amatorów.

Wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca „Pułanie”, Chór „Cantus”, Kapela „Olsza”, Kapela Gminnego Centrum Kultury, Zespół Tańca Nowoczesnego „Koloret”

Scenka rodzajowa - wnuczęta u babci i dziadzia w odwiedzinach - była łącznikiem „między dawnymi, a nowymi czasy” -dla działań scenicznych. Odtwórcy ról spisali się doskonale! Dla obserwatora różnorodnych występów artystycznych zespołów działających od lat miłym zaskoczeniem jest nie tylko wspaniała technika wykonania, ale i obycie sceniczne artystów –widoczna radość i zadowolenie z tego, co robią i dla kogo. I to jest największy sukces artystyczny i logistyczny Wszystkich Członków zespołów, Instruktorów i Dyrektora oraz całego Personelu administracyjnego.

Szczególnie ważne są także sprzyjające uwarunkowania społeczne w środowisku: rodzice członków zespołów, którzy rozumieją swą rolę w należytym wychowaniu dzieci- dla nauki i kultury, środowisko społeczne, które docenia ten wysiłek, chwali, jest dumne z osiągnięć zespołów GCKSiR już nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Nie jest to tylko ważne dla promocji regionu. Sprzyjający rozwojowi kultury jest samorząd gminy z Radą Gminy i Wójtem na czele.

Dwie odsłony artystyczne zaprezentowane publiczności - z udziałem muzyków, tancerzy, śpiewaków odtwórców żywego słowa na kanwie najnowocześniejszej scenotechniki - mogły zadziwić i zauroczyć każdego, nawet laika. Światło kolorowe efekty dźwiękowe, kolorystyczne, nadają scenie perspektywę wizualną. Zamiast tradycyjnych w tle - dekoracji – ekran z kolorowymi ilustracjami, zmieniającymi się wraz ze zmianą wydarzeń scenicznych, oszczędność szczegółów na rzecz wizji indywidualnego odbioru widza –tonie lada gratka. Nowoczesne techniki -to także oszczędność szczegółów – nie było zapowiedzi, wychodzenia, ustawień itp. scena była miejscem na „dzianie się”, a ono - na przeżywanie dla widzów. Jeśli do tego dodać urodę i wdzięk oraz stylowo dobrane kostiumy sceniczne, np. tancerzy, śpiewaków, instrumentalistów, zmieniające się ruchy i układy - dla widzów były elementami ciągłych przeżyć estetycznych. Gromkie brawa widzów i owacje na stojąco były szczerą zapłatą za artystyczny trud wykonawców. 

Wystąpili w Dniu Seniora 2019 w Trzcianie:

Zespól Pieśni i Tańca” Pułanie” – choreografia Piotr Drozd
Chór „Cantus” – dyrygent Łukasz Adamus
Zespół” Koloret” – Instruktor Ewa Chmaj
Kapele Ludowe – Instruktor Justyna Drozd
Babcia - Krystyna Łoboda – Grupa Obrzędowa
Dziadek – Janusz Pisula –„ Franków” - Grupa Obrzędowa
Wnuczka – Wiktoria Pokrywka – Teatr „Tespis”
Wnuk – Daniel Mita – Teatr „Tespis”
Dźwięk – Łukasz Rączy, światło - Adam Majka - multimedia, podkłady muzyczne, scenariusz scenki aktorskiej – Karolina Salach, Kapela Olsza, Justyna Drozd – skrzypce, wokal, Konrad Rogala – skrzypce, Bartek Cwynar – klarnet, Mirosław Cwynar – akordeon, Rafał Pytko – kontrabas, Piotr Drozd /gościnnie/ - wokal
Kapela GCKSiR: Karol Nabożny – skrzypce, Mateusz Piątek – akordeon, Jakub Pyziak – skrzypce, Janusz Czech – kontrabas.

Wystąpiło ogółem -91 osób.

Co będzie w przyszłości?
Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Mniemać można, że seniorzy odgrywać będą jeszcze większą rolę wychowawczą niż obecnie, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę.

Dalsza część spotkania przebiegała w towarzyskiej, serdecznej atmosferze przy stołach ze smacznym poczęstunkiem i przy nutkach kolęd i piosenek biesiadnych, co przyczyniało się do więzów i integracji seniorów. Podziękowaniem i podsumowaniem niech będą następujące słowa: Najlepsza część życia ludzkiego, to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości.

Człowiek realizuje się tylko służąc człowiekowi, nie zrażając się nigdy, zdarzającymi się czasem aktami niewdzięczności. / E. Fromm/

Tekst – Z. Dziedzic,
Foto - Z. Lis.

_____________________________________________ 

Zapraszamy do galerii zdjęć...

006.JPG009.JPG013.JPG014.JPG023.JPG024.JPG030.JPG033.JPG036.JPG040.JPG043.JPG046.JPG054.JPG062.JPG070.JPG073.JPG074.JPG083.JPG089.JPG092.JPG095.JPG114.JPG130.JPG138.JPG146.JPG149.JPG151.JPG153.JPG157.JPG159.JPG160.JPG162.JPG164.JPG170.JPG174.JPG175.JPG181.JPG189.JPG190.JPG194.JPG195.JPG197.JPG200.JPG203.JPG208.JPG215.JPG217.JPG232.JPG233.JPG235.JPG238.JPG239.JPG241.JPG245.JPG248.JPG259.JPG273.JPG275.JPG277.JPG279.JPG286.JPG290.JPG292.JPG293.JPG303.JPG304.JPG310.JPG312.JPG316.JPG317.JPG329.JPG358.JPG364.JPG373.JPG378.JPG379.JPG388.JPG390.JPG401.JPG402.JPG407.JPG409.JPG412.JPG420.JPG422.JPG425.JPG427.JPG428.JPG441.JPG445.JPG448.JPG449.JPG452.JPG455.JPG457.JPG461.JPG463.JPG464.JPG465.JPG468.JPG470.JPG472.JPG477.JPG486.JPG488.JPG494.JPG497.JPG499.JPG501.JPG516.JPG517.JPG520.JPG522.JPG524.JPG529.JPG530.JPG